stockphoto: SVH
30 sep

Raadsinformatiebrief inz. Burgerbetrokkenheid

Heerlen,

18 september 2018

Onderwerp

De aanpak van de versterking van de burgerbetrokkenheid in Heerlen.

Inleiding

Met deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over de manier waarop wij de betrokkenheid van burgers bij ons beleid en besluitvorming willen gaan versterken én hoe wij als gemeentelijke overheid met het initiatief van burgers en buurten om willen gaande komende bestuursperiode. Ook stellen we vast dat steeds meer ambtenaren met verschillende opdrachten in de buurten aanwezig zijn. We begrijpen dat dat soms een chaotisch beeld schept. Ook daar willen wij meer duidelijkheid in aanbrengen.

klik voor meer informatie raadsinformatiebrief